Zwolnienie bez wypowiedzenia – na co trzeba uważać?

^p