Zwolnienie bez wypowiedzenia – na co trzeba uważać?

Czy musimy dochować jakichś procedur prawa, przedstawiając
powody zwolnienia ze stanowiska bez wypowiedzenia? Dowiedz się, jak taki
przypadek wygląda z punktu widzenia prawnika. Zbyt często można stać się
świadkiem problemów kierowników, chcących zrezygnować z pracownika, ale bez
pewności, czy postępują bez konfliktu z paragrafami. Ale jest i odwrotna strona
tych przypadków – przychodzą do jego kancelarii rzesze byłych pracowników
mających argumenty, że zwolnienie nie było przeprowadzone w sposób legalny. Co
mówi o tym prawo pracy?

Czy udaje się zerwać stosunek pracy bez wypowiedzenia?

Na początku należy zauważyć, że różne kwestie związane z
brakiem etyki lub nieakceptowalną postawą, takie jak np. nadmiar braków we
frekwencji możemy zazwyczaj załatwić, rozmawiając nieformalnie z zatrudnionym.
Kiedy jednak nie przynosi to skutku, kolejnym krokiem są upomnienia
dyscyplinarne z podaniem konkretnych przyczyn lub przykładów sytuacji z
udziałem pracownika, w pierwszej kolejności w ustnie, potem na piśmie.
Rozmawiając na ten temat z prawnikiem możesz dowiedzieć się, iż nie ma
obowiązku wydania upomnienia na niższym poziomie, gdy jest uzasadniona
przyczyna, usprawiedliwiająca zredagowanie upomnienia w formie pisemnej. Brak
zmian w postępowaniu zatrudnionego w miejscu pracy i charakter uchybień, będących
jego udziałem, powodują, że z ich tytułu może zostać przeprowadzone zwolnienie
bez wypowiedzenia.

Co musi się stać, by było dopuszczalne zwolnienie w trybie natychmiastowym?

Ale uwaga – bardzo poważne problemy w wyniku karygodnego
postępowania, m.in. kradzież lub zachowanie dyskryminujące, są zazwyczaj
uważane za rażące wykroczenie, po którym zatrudniony powinien zostać zwolniony
bez wypowiedzenia. To jedyna okoliczność, gdy da się przeprowadzić taką
procedurę – jedynie specjalne sytuacje mogą uzasadnić przeprowadzenie
zwolnienia bez wypowiedzenia. Nawet w przypadku epizodów nie pozostawiających
złudzeń zatrudniający musi zachować wszelkie formalne przepisy dotyczące
takiego zwolnienia, gdyż w przeciwnym wypadku będzie to potraktowane jako próba
naruszenia przepisów. Jeśli masz wątpliwości zamieść w oknie przeglądarki adwokat prawo pracy
Łódź
, Szczecin czy Poznań by rozstrzygnąć tę kwestię w obecności
specjalisty. Nie ulega wątpliwości – zatrudniający mają obowiązek za każdym
razem zachowywać się zgodnie z przepisami w celu zwolnienia.