Co warto wiedzieć o zakupach na odległość

14 dni – w ciągu takiego okresu jest możliwe odejście od umowy zawartej poza siedzibą sprzedawcy. Jednak są wyłączenia od tej zasady, o których opłaci się wiedzieć wcześniej, przed zawarciem umowy przez telefon, e-mail czy w sklepie online.

Jakie mamy wyłączenia, które uniemożliwiają wycofanie się z umowy?

Ustawa przewiduje 13 przypadków odmowy unieważnienia zakupu. Niedługi termin ważności produktu, towary na indywidualne zamówienie, przedmioty transakcji ze zmiennymi cenami, a do tego towary zapieczętowane wrażliwe nie dają prawa odejścia od umowy. Należy wiedzieć to samo również o programach komputerowych i nagraniach, wyrobach dołączonych jako komplet do innych towarów, niektórych typach napojów alkoholowych. Takie same zasady odnoszą się do treści cyfrowych, zaś z usług – terminowej konserwacji i awarii do usunięcia. Odstąpienie od umowy nie przejdzie wtedy, kiedy usługa została zrealizowana finalnie, a także w razie wygranej aukcji i zakupu z rezerwacją rzeczy i usług. Okazuje się, że odstępstw, które wykluczają wycofanie się z umowy, jest dość dużo, dlatego opłaci się o nich wiedzieć jeszcze przed potwierdzeniem zakupu usług czy produktów.

Jakie obowiązkowe czynności w tym zakresie należą do sprzedawcy?

Przy zakupie towaru lub usługi internetowo lub drogą komunikacji elektronicznej, druga strona ma obowiązek podać konsumentowi kilka informacji jeszcze przed złożeniem zamówienia. To m.in. wiadomości o sposobach kontaktowania się i dane o głównych cechach transakcji. Całkowita jednoznaczność powinna panować też przy podaniu ceny produktu lub wynagrodzenia za usługę. To wszystko musi zostać klarownie pokazane, zanim klient uruchomi zamówienie. Wymagane jest także pole, w którym klient potwierdza zapoznanie się z nim bezpośrednio przed dokonaniem zakupu.

Nakłanianie do kupna lub wyłudzenia. Jak ich unikać?

Jak traktuje się zakup pod wpływem słów sprzedających na odległość, niekoniecznie zgodnych ze stanem faktycznym? W niektórych przypadkach może dojść do wyłudzenia, czyli do przestępstwa doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie w błąd. Gdy zachodzi obawa, że doszło do przestępstwa, trzeba zgłosić się do prawnika. By uzyskać pomoc prawną, najlepiej wprowadzić w Google np. kancelaria prawna Łódź, a ofert będzie bez liku. Wielu klientów, których oszukano, nie pojawia się u adwokata. Usługa prawna nie oznacza, że sprawa trafi na salę sądową. Warto oddać taką sprawę profesjonaliście, który zaangażuje się w obronę konsumenta i zrobi wszystko, aby sprawa skończyła się pozytywnie dla poszkodowanego konsumenta.

Rekomendowane artykuły